Juridische studiedagen

DE NIEUWE VZW EN HET VERNIEUWDE VERENIGINGSRECHT EN VENNOOTSCHAPSRECHT

PERIODE

 

Maandag 20 mei 2019
Domein NIEUWGOED
Grote Steenweg zuid 8
9052 GENT Zwijnaarde

Dinsdag 28 mei 2019
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

Woensdag 5 juni 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 12
2020 ANTWERPEN

Woensdag 12 juni 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT

 

Aanvang telkens om 14.00 uur

 

---------------------------------------------

Accreditatie:
 

O.V.B.                                            4 Juridische punten

N.K.v Notariaat                            3,5 uren

N. K. v Gerechtsdeurwaarders   4 juridische punten

 

 

 

 


Binnenkort verschijnt het boek:
"VZW, STICHTING, INZW en COOPERATIE"

Het boek is geschreven door Prof. Dr. Marleen Denef (ed.), samen met de sprekers van de studienamiddag:
Het is een praktische gids en een goede leidraad bij de studienamiddag
KLIK OP LOGO  VAN " Die Keure" VOOR MEER INFO OVER DIT NIEUWE BOEK.

 

Indien u interesse heeft in de STUDIENAMIDDAG, dan kan u zich online inschrijven via een klik op de onderstaande button "INSCHRIJVEN"

CSR - INSOLVENTIE - FAILLISSEMENTSRECHT EN GERECHTELIJKE REORGANISATIE

Studienamiddag CSR  en insolventie in voorbereiding

 

Donderdag 20 juni 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 1

2020 ANTWERPENDinsdag 25 juni 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51

3500 HASSELT

 

TELKENS OM 14.00 UUR

 

 

ACCREDITATIES:

Orde van Vlaamse Balies (OVB) : 4 Jur punten
N. Kamer Gerechtsdeurwaarders : 3 jur punten

N.Kamer NOTARISSEN    In aanvraag

 

 

(Kortrijk en Groot Bijgaarden najaar 2019)

 

 


Aspecten van deontologie, tucht en beroepsaansprakelijkheid in enkele juridische beroepen

maandag 17 juni 2019
DAMIER
Grote Markt 41
8500 KORTRIJK

maandag 24 juni 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 1
2020 ANTWERPENDe studienamiddag wordt herhaald na de zomer in
Hasselt en Groot Bijgaarden

 

Orde van Vlaamse Balies (OVB) : 4 Jur punten
N. Kamer Gerechtsdeurwaarders : 2 DEONTOLOGISCHE punten

 


-   "DE DEONTOLOGIE VAN DE BEMIDDELAAR: WAT BRACHT DE NIEUWE       BEMIDDELINGSWET?"
-   "DEONTOLOGIE VAN DE ADVOCAAT EN DE GERECHTSDEURWAARDER...     RAAKPUNTEN EN VERSCHILLEN"
-  "BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT EN VAN DE GERECHTSDEURWAARDER...EEN POT NAT?"

 

 


Recent verscheen het nieuw handboek "Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat" (Larcier, 2018, 313 p.). door Mr Paul De Puydt (Medespreker)

Het werk geeft een uitvoerige bespreking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de advocaat (tegenover de cliënt, gerechtsdeurwaarders en tegenover derden), met grondige analyse van de recente rechtspraak, met inbegrip van een honderdtal onuitgegeven uitspraken
.
Dit boek kunt u vrijblijvend bijbestellen aan een voordelig tarief


Klik hiervoor ook op "MEER INFO"

Actualia en wijzigingen verbintenissenrecht en verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht : stand van zaken en recente ontwikkelingen en rechtspraak/arresten

Dinsdag 20 augustus 2019
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

Donderdag 22 augustus 2019
Domein NIEUWGOED
Grote Steenweg zuid 8
9052 GENT Zwijnaarde

Maandag 26 augustus 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 1
2020 ANTWERPEN

Woensdag 28 augustus 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT

 
Actualia Familiaal recht: "ALIMENTATIE, DE FISCALE GEVOLGEN ERVAN EN DE IMPACT OP DE VEREFFENING-VERDELING NA ECHTSCHEIDING”


Maandag 19 augustus 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 1
2020 ANTWERPEN

Woensdag 21 augustus 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT


Dinsdag 27 augustus 2019
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN


Donderdag 29 augustus 2019
DAMIER
Grote Markt 41
8500 KORTRIJK