Juridische studiedagen

ACTUALIA OMGEVINGSRECHT - MILIEURECHT - RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW: RECENTE ONTWIKKELINGEN IN RECHTSPRAAK EN WETGEVING

Deze studienamiddag zal doorgaan op:

 

Donderdag 21 maart 2019
Kasteel Den Brandt
Antwerpen

 

Maandag 1 april 2019

Voka (Kamer van Koophandel)
Hasselt


Woensdag 3 april 2019

Domein Nieuwgoed

Gent Zwijnaarde

 

Telkens om 14.00 uur

 

 

 

ACCREDITATIES:

Door de OVB werden 4 juridische punten toegekend
Door de Nat.Kamer v Notarissen werden inmiddels 3.5 uren toegekend
Door het Instituut voor Bedrijfsjuristen werden 4 juridische punten toegekend

NIEUWE WETGEVING – BEMIDDELING – DE COLLABORATIEVE ONDERHANDELING: EEN NIEUWE CONTEXT OM IN TE WERKEN.

Woensdag 24 april 2019
Domein NIEUWGOED
Grote Steenweg zuid 8
9052 GENT Zwijnaarde


Dinsdag 30 april 2019

Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 12
2020 ANTWERPEN


Woensdag 8 mei 2019

Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT


Maandag 13 mei 2019

De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140

1702 GROOT BIJGAARDEN

 

 

Aanvang telkens om 14.00 uur

--------------------------------------------

 

Accreditatie:

OVB  :                                    4 juridische punten

Nat K v Notariaat :                3,5 uren

Feder. bemidd. commissie  3,5 uren

 

 

  

 

 

 

DE NIEUWE VZW EN HET VERNIEUWDE VERENIGINGSRECHT EN VENNOOTSCHAPSRECHT

PERIODE

 

Maandag 20 mei 2019
Domein NIEUWGOED
Grote Steenweg zuid 8
9052 GENT Zwijnaarde

Dinsdag 28 mei 2019
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

Woensdag 5 juni 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 12
2020 ANTWERPEN

Woensdag 12 juni 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT

 

Aanvang telkens om 14.00 uur

 

---------------------------------------------

Accreditatie:
 

O.V.B.                                            4 Juridische punten

N.K.v Notariaat                            3,5 uren

N. K. v Gerechtsdeurwaarders   4 juridische punten

CSR EN INSOLVENTIE

Studienamiddag CSR  en insolventie in voorbereiding

 

Donderdag 20 juni 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 1

2020 ANTWERPENDinsdag 25 juni 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51

3500 HASSELT

 

 

(Kortrijk en Groot Bijgaarden najaar 2019)

Aspecten van deontologie, tucht en beroepsaansprakelijkheid in enkele juridische beroepen

maandag 17 juni 2019
DAMIER
Grote Markt 41
8500 KORTRIJK

maandag 24 juni 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 1
2020 ANTWERPEN
De studienamiddag wordt herhaald na de zomer in
Hasselt en Groot Bijgaarden


"DE DEONTOLOGIE VAN DE BEMIDDELAAR: WAT BRACHT DE NIEUWE BEMIDDELINGSWET?"

"DEONTOLOGIE VAN DE ADVOCAAT EN DE GERECHTSDEURWAARDER... RAAKPUNTEN EN VERSCHILLEN"

"BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT EN VAN DE GERECHTSDEURWAARDER...EEN POT NAT?"

 

 

Actualia en wijzigingen verbintenissenrecht en verzekeringsrecht en aansprakelijkheidsrecht : stand van zaken en recente ontwikkelingen en rechtspraak/arresten

Dinsdag 20 augustus 2019
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

Donderdag 22 augustus 2019
Domein NIEUWGOED
Grote Steenweg zuid 8
9052 GENT Zwijnaarde

Maandag 26 augustus 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 1
2020 ANTWERPEN

Woensdag 28 augustus 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT

 
Actualia Familiaal recht:Echtscheiding en actualia alimentatie en de fiscale gevolgen ervan

Familiaal Recht : Actualia en recente rechtspraak.  (meer info volgt)


Maandag 19 augustus 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 1
2020 ANTWERPEN

Woensdag 21 augustus 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT


Dinsdag 27 augustus 2019
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN


Donderdag 29 augustus 2019
DAMIER
Grote Markt 41
8500 KORTRIJK