Juridische studiedagen

Studienamiddagen 2018

Voor het gerechtelijke jaar 2018 is EuroPConcept in voorbereiding van volgende thema's  (o.v.)

 

- Verkeersrecht

- Strafprocesrecht / dwangsom
- Vennootschapsrecht

- Onroerend goed en eigendom
- Successierecht en schenkingen
- Beslagrecht

- Milieu en stedenbouw

- Handelsrecht

- Contracten en huurrecht

- Familiaal recht

"Actualia VERKEERS- & VERZEKERINGSRECHT 2017"

Dinsdag 7 november 2017
Damier
KORTRIJK

Woensdag 8 november 2017
De Waerboom
GROOT BIJGAARDEN

Donderdag 9 november 2017
Kasteel Den Brandt
ANTWERPEN

Donderdag 30 november 2017
Voka Kamer van Koophandel
HASSELT

AANVANG TELKENS OM 14.00 UUR

 

 

Uitnodiging via BPost


Strafprocesrecht en dwangsom (o.v.)

DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING

EN DE REDELIJKE TERMIJN IN STRAFZAKEN, EEN UPDATE

 

ACTUALIA DWANGSOMRECHT 

 

Maandag 5 februari 2017
Damier Hotel

8500 KORTRIJK

Woensdag 7 februari 2017
Kasteel Den Brandt 
2020 ANTWERPEN

Donderdag 22 februari 2017
VOKA Kamer van KOophandel
3500 HASSELT

VENNOOTSCHAPSRECHT: NIEUWE EVOLUTIES EN ACTUALIA 2018

Periode maart 2018

Met de komst van het nieuwe wetboek staan er behoorlijk wat – soms erg ingrijpende – wijzigingen op til.
Tijdens deze sessie wordt u hierover grondig geïnformeerd.
Meer info volgt
.