Juridische studiedagen

Aanneming en onderaanneming: recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving


Data en locaties:


Donderdag 7 februari 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv. Roppesingel 51
3500 HASSELT

Donderdag 14 februari 2019 (VOLZET)
Domein Nieuwgoed
Grote Steenweg Zuid 8
9052 GENT (Zwijnaarde)

Dinsdag 26 februari 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 12
2020 ANTWERPEN

Donderdag 14 maart 2019
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

 

Aanvang : telkens om 14.00 uur

 

 

 

 

 


Inhoud van de studienamiddag

 Het aannemingsrecht ontsnapt – voorlopig – aan een fundamentele wijziging. Dit neemt echter niet weg dat de rechtspraak bijzonder actief is.
Ook de recente talrijke wetswijzigingen hebben een rechtstreekse impact op het aannemingsrecht. Deze impact blijft vaak onderbelicht. Ten onrechte.

In dit seminarie gaan we in op volgende recente evoluties:

- de rechtstreekse vordering van de onderaannemer na de nieuwe pandwet en de recente rechtspraak;
- verborgen gebreken: grondslag en termijnen;
- de tienjarige aansprakelijkheid: toepassingsgebied en werking;
- de impact van het WER op het aannemingsrecht;
- aannemingscontracten met consumenten: niet enkel onderworpen aan de Wet Breyne;
- civielrechtelijke gevolgen van sociaalrechtelijke wijzigingen

De insteek is bij uitstek praktisch. Zowel de litige- als de contractenpraktijk komt aan bod.

 

#Aannemingsrecht #bouwrecht 

 

 

 

 

Sprekers:

 

Mr. Wim GOOSSENS
Docent HUB en de postuniversitaire opleiding Vastgoed aan de KULeuven
Auteur van het boek 'Aanneming van Werk'
Vennoot bij Eubelius

 en

 Mr Thomas VANDENBERGHE

Deeltijds assistent verbonden aan de Vakgroep Metajuridica, Privaatrecht en Vennootschapsrecht van de Universiteit Gent
Advocaat Eubelius

 

  

 

 

Inschrijving

Studienamiddag: €161,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €131,40, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,60) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.