Juridische studiedagen

Actualia Familiaal recht:Echtscheiding en actualia alimentatie en de fiscale gevolgen ervan

Mr Hilde VANBOCKRIJCK

 

Voormalig assistente aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven in het Instituut voor Familie- en Jeugdrecht.
Docent KULeuven (postgraduaat bemiddeling in familiale zaken)
Auteur van talrijke publicaties in het familierecht en familiaal vermogensrecht
Spreker op diverse studiedagen en opleidingen

Advocaat aan de balie van Limburg en Leuven

Mr. Steven BROUWERS

 

- Advocaat en erkend bemiddelaar in familiezaken,
- Gastdocent UAntwerpen en de VUB,
- Directeur en docent Stageschool van de Balie van de provincie Antwerpen,
- Auteur van talrijke publicaties over het alimentatierecht en echtscheidingsrecht met de EOT in het bijzonder,
- Redacteur van de themanummers ‘Familiaal- en familiaalvermogensrecht’ van het tijdschrift RABG.

 DATA EN LOCATIES 

Maandag 19 augustus 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 1
2020 ANTWERPEN

 

Woensdag 21 augustus 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT


Dinsdag 27 augustus 2019
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

Donderdag 29 augustus 2019
DAMIER
Grote Markt 41
8500 KORTRIJK

 

Verloop van de studienamiddag:
13.30 uur                   aankomst en registratie van de deelnemers
14.00 uur                   aanvang deel 1 (eerste spreker)
omstreeks 15.45 uur vraagstelling en korte koffiepauze
Aansluitend               aanvang deel 2
17.45 uur                  Vraagstelling en aansluitend uitreiking attesten
omstreeks 18.00 uur einde studienamiddag

 

ter info:

Aanwezigheidsattest wordt na deelname de dag zelf afgeleverd (indien vooraf voldaan)
ofwel via elektronische weg nadat factuur is voldaan.
Dank voor uw begrip en dank voor deelname.

  

 

Beknopte inhoud van de studiemiddag

 

 Naast de actualia rond alimentatie en de fiscale gevolgen komen ook topics aan bod inzake de uitkering tijdens en na de echtscheiding en ook de impact van alimentatieschulden op de vereffening - verdeling. 
Voorts wordt ook het probleem behandeld van alimentatie die een fiscale camouflage is voor vermogensvereffeningen (EOT)

 

 


REF:  via mail
Beste,
Ik wil U nog even laten weten dat ik de studiedag ‘Actualia Familierecht’ zéér interessant vond.
Dikke pluim aan de interessante en duidelijke sprekers zowel als aan de organisatoren.
Met vriendelijke groet,
(K.B. Advocaat aanw op 18/08/2016)

(n v d org. het betreft ook de sprekers Mr Vanbockrijck en Mr Steven Brouwers)

 

 

Inschrijving


Studienamiddag: €161,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €133,96, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,94) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.

 

 

 

EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer DV.O107434

 

 

EuroPConcept is een door de OVB erkende opleidingsverstrekker
Er werden 4 juridische punten TOEGEKEND (OVB)

Bij de nationale Kamer van Notarissen : in aanvraag

Bij de N K v  Gerechtsdeurwaarders : in aanvraag