Juridische studiedagen

Actualia Omgevingsrecht - Milieu - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Donderdag 21 maart 2019
Kasteel Den Brandt

Beukenlaan 12
Antwerpen


Maandag 1 april 2019
Voka (Kamer van Koophandel)

Gouv Roppesingel 51
Hasselt

Woensdag 3 april 2019

Domein Nieuwgoed

Grote steenweg Zuid 8
Gent Zwijnaarde


Telkens om 14.00 uur

Sprekers:

 

Prof. Dr. Bernard VANHEUSDEN
Professor aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt en gastdocent aan de Hogeschool-Universiteit Brussel. Hij doceert onder meer Milieubeleid, European Environmental Law en Internationaal milieu- en energierecht.

Bernard is hoofdredacteur van de tijdschriften “Milieu- en Energierecht” (MER) en “Journal for European Environmental & Planning Law” (JEEPL) evenals lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO). Hij maakt tevens deel uit van verscheidene commissies (bv. voorzitter Geschillenadviescommissie Mestheffingen) en expertencomités (bv. IUCN Commission on Environmental Law).
Advocaat

 

Mr. Mario DEKETELAERE
Gastprofessor aan de KU Leuven en docent aan de Karel de Grote Hogeschool.
Advocaat
gespecialiseerd in administratief en publiekrecht. Hij legt zich vooral toe op het Omgevingsrecht, d.i. alle juridische materies met betrekking tot de planning en de bescherming van het leefmilieu en de omgeving: milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, natuurbescherming en effectenbeoordeling, waterrecht, administratieve aspecten van vastgoed.
In dit vakgebied wordt hij erkend als één van de meest aanbevolen Belgische specialisten (International Who’s Who of Environment Lawyers).
Hij beschikt over een uitgebreide kennis en ervaring inzake bodemsanering, afvalstoffen- en materialenbeheer, milieuaansprakelijkheid en vergunningsprocedures, vastgoedrecht en bouwrecht.


Inschrijving

Studienamiddag: €161,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €131,40, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,60) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.