Juridische studiedagen

"Actualia VERKEERS- & VERZEKERINGSRECHT 2019"

Data en locaties 
 

NAJAAR 2019

Antwerpen 

Hasselt

Groot Bijgaarden 

Kortrijk

 

 

 

 

 

Sprekers

Dhr Siegfried STALLAERT
Rechter in de rechtbank Oost-Vlaanderen.

Mr. Stephane VEREECKEN
Praktijkassistent UGent
Lid Centrum Verbintenissenrecht UGent
Advocaat Charlier-advocaten
Inhoud van de studienamiddag

 

“Pot Pourri of Pot Fini?” in verkeer & Actualia
en een overzicht van de meest actuele rechtspraak en wetgeving op verkeersgebied

 

Actualia aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

In deze uiteenzetting door Mr. Stéphane Vereecken een ACTUALIA geboden van de meest recente arresten van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof binnen het domein aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht;
De focus wordt daarbij gelegd op rechtstreeks voor de praktijk bruikbare cases en probleemstellingen met bijzondere aandacht voor art 29bis WAM en vervanging van 19bis 11§2 Wam door nieuwe art 29ter WAM. De aanpassingen in de WAM nav de Wet 31.05.17 wordt kort toegelicht.

 Inschrijving

Studienamiddag: €163,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €134,71 en BTW: €28,29)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €133,06, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,94) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.

 
EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer DV.O1074EuroPConcept is een erkende opleidingsvertrekker voor de OVB. 

Aan deze studienamiddag worden 4 jur. Punten toegekend. 


Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding wordt aangevraagd.