Juridische studiedagen

"Actualia VERKEERS- & VERZEKERINGSRECHT 2019"

Data en locaties 

 

Donderdag 21 november 2019
DE WAERBOOM
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

 

Maandag 25 november 2019
DE JACHTHOORN
Doornstraat 11
2550 KONTICH

 

 uitnodiging verkeersrecht 2019

Voorjaar 2020

Woensdag 12 februari 2020

Domein MAELSTEDE

Brugse Steenweg 455

8520 KUURNE (Nabij Kortrijk)

 

Dinsdag 18 februari 2020

Voka,(Kamer van Koophandel)

Gouverneur Roppesingel 51

3500 HASSELT

 

 

 

 

Sprekers

Dhr Siegfried STALLAERT
Rechter in de rechtbank Oost-Vlaanderen.

Mr. Stephane VEREECKEN
Praktijkassistent UGent
Lid Centrum Verbintenissenrecht UGent
Advocaat Charlier-advocaten
Voorzitter Tariferingsbureau Bouwactoren
Inhoud van de studienamiddag

 

“Pot Pourri of Pot Fini?” in verkeer & Actualia
Een overzicht van de meest actuele rechtspraak en wetgeving op verkeersgebied.

In de uiteenzetting wordt door dhr rechter Stallaert ingegaan op de belangrijkste wetswijzigingen, rechtspraak en rechtsleer die verband houdt met verkeersgerelateerde dossiers. De nadruk wordt daarbij gelegd op de Pot Pourri-wetten en de interpretaties door het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof.
Tevens worden de Wetten van 06.03.2018 en 02.09.2018 met bijzondere aandacht bekeken, rekening houdend met de diverse rechtspraak die zich reeds ontwikkeld heeft: iedereen op dezelfde golflengte of ieder zijn eigen zender ...?
Zoals steeds: met open vizier en duidelijke voorbeelden.


 

Actualia aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

In deze uiteenzetting  wordt door Mr. Stéphane Vereecken een ACTUALIA geboden van de meest recente arresten van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof binnen het domein aansprakelijkheids-- en verzekeringsrecht
De focus wordt daarbij gelegd op rechtstreeks voor de praktijk bruikbare cases en probleemstellingen met bijzondere aandacht voor art 29bis WAM en vervanging van 19bis 11§2 Wam door nieuwe art 29ter WAM. De aanpassingen in de WAM nav de Wet 31.05.17 wordt kort toegelicht.


 Inschrijving

Studienamiddag: €165,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €136,37 en BTW: €28,63)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €136.37, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €28.63) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.

 
EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer DV.O1074EuroPConcept is een erkende opleidingsvertrekker voor de OVB. 

Aan deze studienamiddag worden 4 jur. Punten toegekend. 


Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding wordt aangevraagd.