Juridische studiedagen

APPARTEMENTSRECHT EN VASTGOED /BOUWRECHT

Maandag 16 maart 2020
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouverneur Roppesingel 51
3500 HASSELT

Woensdag 1 april 2020
DE JACHTHOORN
Doornstraat 11

2550 KONTICH

Donderdag 2 april 2020
Domein MAELSTEDE
Brugsesteenweg 455

8520 Kuurne (nabij KORTRIJK)

 

Aanvang telkens om 14.00 u

 

 

Sprekers:

 

Mr Astrid Clabots

Advocaat en erkend bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken.
Als advocaat maar ook als erkend bemiddelaar leg zij de focus op vastgoedrecht met bijzondere aandacht voor complexe vraagstukken inzake appartementsrecht.
Mr. Clabots doceert op regelmatige basis binnen het kader van vastgoedrecht en maakt deel uit van diverse redactieraden binnen de aangehaalde materies.
Vanuit deze ervaring treedt zij eveneens regelmatig op als gastspreker.
Mt Clabots is ook auteur van het boek “Heibel in het appartementsgebouw” (Uitgegeven bij Maklu / 3de editie).


Mr. Steven Slachmuylders
Advocaat en Master in Business Law (UA).
Praktijkassistent aan de Universiteit Antwerpen.
Voor zijn thesis "Onderzoek van vastgoedmakelaarscontracten”, behaalde hij de grootste onderscheiding. De thesis is bekroond met de 3de Laureaat Prijs Jura Falconis en werd inmiddels ook gepubliceerd.
Mr. Slachmuylders is ook een regelmatig gevraagde spreker en auteur inzake vastgoed- en bouwrecht

 

 

Inhoud van de studienamiddag

o.m.

Het nieuwbouw appartementsgebouw en de oplevering.
• Hoe binnen de VME om gaan met de oplevering ? Rechten en plichten van individuele mede – eigenaren met betrekking tot de oplevering van gemeenschappelijke delen. (Astrid CLABOTS)

• Aspecten en capita selecta : de oplevering van het nieuwe appartementsgebouw (Wet Breyne en gemeen aannemingsrecht);
rechten en plichten van de mede – eigenaar (aanneming ? gemengde overeenkomst ? koop ?)

 

inschrijving

Studienamiddag: €165,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €136,37 en BTW: €28,63)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €136.37, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €28.63) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.Voorwaarden:
Het is altijd mogelijk u te laten vervangen door een collega/confrater. Om administratieve redenen vernemen wij dat graag vooraf.
Bij niet vooraf aangekondigde afwezigheid wordt de factuur aangerekend voor de reservatie, administratie, aanmaak syllabus en verzendingskosten. De Syllabus wordt u via B.Post bezorgd.
Indien de factuur reeds werd betaald maar deelnemer is niet aanwezig, dan kunt kunt steeds een andere studienamiddag/datum kiezen.
Factuur blijft dan ongewijzigd en attest wordt uiteraard aangepast. De Syllabus wordt u via B.Post bezorgd

Bij annulatie van een seminarie door EuroPConcept wordt u persoonlijk verwittigd en wordt het reeds betaalde bedrag u uiteraard terugbetaald.
Deze factuur geldt niet als attest. - Aanwezigheidsattest wordt na deelname de dag zelf
afgeleverd (indien vooraf voldaan) ofwel via elektronische weg nadat factuur is voldaan.EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer DV.O1074


Klik op Logo voor alle informatie m.b.t. KMO Portefeuille


Volgende ACCREDITATIES  worden aangevraagd:OVB 4 Juridische punten (Toegekend)

N.K.Gdw (3 Juridische punten in aanvraag) 

N.K. Not in aanvraag. (wellicht 3.5 u in aanvraag)