Juridische studiedagen

Aspecten van deontologie, tucht en beroepsaansprakelijkheid in enkele juridische beroepen

 

Maandag 21 oktober 2019
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 Groot Bijgaarden

  

Woensdag 23 oktober 2019
Voka Kamer van Koophandel
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt


Onthaal: 13.30 uur
Aanvang studienamiddag: 14.00 uur (stipt)

 

 

 

ACCREDITATIES
Orde van Vlaamse Balies (OVB) :   4 Jur punten
N. Kamer Gerechtsdeurwaarders : 2 DEONTOLOGISCHE punten

Bij de Fed. Bemiddelingscommissie werd een accreditatie aangevraagd

 

 

 

Inhoud van de studienamiddag

Tijdens deze studienamiddag worden de belangrijkste deontologische aspecten en de beroepsaansprakelijkheid van het advocatenberoep besproken , aangevuld met de meest recente rechtspraak hieromtrent.

Naast tuchtprocedures en de aansprakelijkheidsproblematiek komen ook de raakpunten, gelijkenissen en ook de verschillen in de deontologische regels met de andere juridische beroepen zoals de gerechtsdeurwaarder en de bemiddelaar uitvoerig aan bod.

 

Tijdens deze sessie wordt o.m. de wetgeving besproken die een impact heeft op de juridische beroepen en de uitoefening van deze verschillende beroepen 

De deontologie is het geheel van plichten die inherent zijn aan de uitoefening van o.m. de juridische beroepen zoals advocaten, bemiddelaars, notarissen en gerechtsdeurwaarders:

 

Deel1

"DE DEONTOLOGIE VAN DE BEMIDDELAAR: WAT BRACHT DE NIEUWE BEMIDDELINGSWET?"

- “Wat is er zo speciaal aan de deontologie van de bemiddelaar?
-het verhaal van het kapsalon,
-het verhaal van de journaliste.
- Voornaamste plichten van de bemiddelaar
- Nieuwe wet: nieuwe sancties.”


"DEONTOLOGIE VAN DE ADVOCAAT EN DE GERECHTSDEURWAARDER... RAAKPUNTEN EN VERSCHILLEN"

De essentiële deontologische aspecten van het advocatenberoep, de belangrijkste wijzigingen ervan in het afgelopen jaar, en getoetst aan recente rechtspraak;
verschillen en raakpunten met de deontologie van de gerechtsdeurwaarders.

Koffiepauze

Deel 2
"BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT EN VAN DE GERECHTSDEURWAARDER...EEN POT NAT?"
De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat blijft een actueel onderwerp, zoals blijkt uit de uitvoerige recentere rechtspraak ter zake.
De spreker zal recente tendensen toelichten aan de hand van de rechtspraak zoals besproken in zijn nieuw handboek.
Een primeur voor de uiteenzetting is dat gelijkenissen en verschillen met de aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder zullen worden toegelicht, zowel in de contractuele als in de buitencontractuele context.
De respectieve aansprakelijkheid van advocaat en gerechtsdeurwaarder zal eveneens ruime aandacht genieten.SprekersMr. Edgar BOYDENS

Gewezen Stafhouder te Brussel (2004-2006)
Gewezen Voorzitter van Orde van Vlaamse Balies. (2011 tot 2014)
Docent deontologie en praktijklector aan de KUL en auteur van diverse publicaties m.b.t. de deontologie van advocaten en deontologische problemen
Advocaat


Mr Steven BROUWERS

Sinds 1998 is hij erkend advocaat-bemiddelaar in familiezaken.
Gewezen voorzitter van de Commissie familiale bemiddeling in de Federale Bemiddelingscommissie.
Geregeld publiceert hij over o.m. familiale bemiddeling

Docent PAO Bemiddeling U. Antwerpen
Publiceerde meermaals over de grondslagen van de vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim bij advocaten, bemiddelaars, notarissen en bedrijfsjuristen
Advocaat


Mr Paul DEPUYDT
Paul Depuydt is advocaat te Brussel en is voornamelijk actief inzake beroepsaansprakelijkheid.
In België is hij dé autoriteit inzake de aansprakelijkheid van advocaten en gerechtsdeurwaarders.
Hij schreef meerdere boeken en talrijke bijdragen.
Recent verscheen zijn nieuw handboek "Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat" (Larcier, 2018, 313 p.). 

Het werk geeft een uitvoerige bespreking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de advocaat (tegenover de cliënt, gerechtsdeurwaarders en tegenover derden), met grondige analyse van de recente rechtspraak, met inbegrip van een honderdtal onuitgegeven uitspraken.
Dit boek zal u vrijblijvend kunnen BIJ-bestellen aan een voordelig tarief

(BOEK NETTOPRIJS IN DE HANDEL bedraagt  €80,19)


Inschrijving


Studienamiddag ZONDER XTRA BOEK: Factuur €165,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €136,37 en BTW: €28,63)

 

Studienamiddag MET XTRA BOEK: Factuur €253,00 (INCLUSIEF boek, Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €209,09 en BTW: €43.91)

(Boek via deze inschrijving bedraagt nettoprijs 76,04)


Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE 
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG (=nettobedrag), (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.