Juridische studiedagen

CSR EN INSOLVENTIEDonderdag 20 juni 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 1
2020 ANTWERPEN

 

Dinsdag 25 juni 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT


Groot Bijgaarden en Kortrijk najaar 2019

 

 

 

 

Sprekers:

 

Prof. Dr Bertel DE GROOTE

Hij is hoofddocent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UGent (Vakgroep Publieke Governance, Management en Financiën) en verzorgt er onder meer de opleidingsonderdelen “inleiding tot het recht”, “privaatrecht” en “onderzoeksmethoden in de fiscale wetenschappen” in de opleidingen “handelswetenschappen” en “bestuurskunde en publiek management”. .
Hij is coördinator van de opleiding “handelswetenschappen”.
Tevens is hij plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.
Onderzoeksmatig is hij vooral geïnteresseerd in privaatrecht (o.a. bescherming van consumenten en IPR). Hij verzorgt in het bijzonder spreekbeurten en publiceert over “collectieve schuldenregeling”.

 

Prof. Dr. Diederik BRULOOT

is als voltijds docent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent.
Hij doceert de vakken Handels- en economisch recht, Insolventierecht, International Economic Law en Notarieel vennootschapsrecht.
Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht.
Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten met een proefschrift omtrent schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht. Diederik Bruloot is in de eerste plaats verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent), maar maakt verder ook deel uit van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute en van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

 

 

Inhoud van de studienamiddag

 

Naast een uiteenzetting rond CSR, ...waarover later meer...wordt ook besproken, de insolventie van natuurlijke personen met een zelfstandige beroepsactiviteit en de daarbij horende vragen van toepassingsgebied, kwijtschelding, gevolgen voor echtgenoten en zekerheidsstellers en het lot van nieuwe schulden.
Deze problematiek belangt min of meer dezelfde doelgroep aan als de CSR.
Enkele aspecten zekerheidsrecht kunnen eventueel ook aan bod komen.
Meer info volgt

 

 


 


Inschrijving

Studienamiddag: €161,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €133,06, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,94) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.