Juridische studiedagen

DE NIEUWE VZW EN HET VERNIEUWDE VERENIGINGSRECHT EN VENNOOTSCHAPSRECHT

Planning

 


Maandag 20 mei 2019
Domein NIEUWGOED
Grote Steenweg zuid 8
9052 GENT Zwijnaarde

Dinsdag 28 mei 2019
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

Woensdag 5 juni 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 12
2020 ANTWERPEN

Woensdag 12 juni 2019

Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT

 


Aanvang telkens om 14.00 uurInhoud van de studienamiddag

Op 12 december 2018 keurde de Commissie Handels- en Economisch recht het wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in tweede lezing goed.
Er volgden echter nog een aantal amendementen die momenteel voor advies bij de Raad van State voorliggen.
De finale goedkeuring door het parlement wordt naar verluidt nog voor de zomer 2019 verwacht.

Tijdens deze studienamiddag zullen de sprekers de diverse actualia en de meest markante innovaties inzake de vereenvoudiging, flexibilisering en aanpassing aan Europese evoluties en tendensen binnen het vernieuwde vennootschaps- en verenigingsrecht behandelen

 

Een team van specialisten terzake zullen de studienamiddagen invullen, afhankelijk van beschikbaarheid zullen er telkens minstens 2 sprekers aan bod komen. 

 

 

Mr Dr. Marleen Denef

Marleen doctoreerde in 2002 aan de KU Leuven op het Jan Ronse Instituut voor vennootschapsrecht onder promotorschap van professor Koen Geens
Sinds 2004 is Marleen docent in de "Master na Master Vennootschapsrecht" aan de HUB (vroeger: KU Brussel) voor een gespecialiseerd vak "Verenigingen- en stichtingenrecht".
Mr Denef is vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.).
Advocaat

 

Mr Xanne Holvoet

Master in de rechten aan de KU Leuven, major economisch recht en minor internationaal en Europees recht.
Haar eerste masterjaar bracht zij door aan de University of Southampton in het Verenigd Koninkrijk.

Mtr Holvoet is vooral gespecialiseerd in vennootschapsrecht, verenigingsrecht en intellectuele eigendomsrechten.

  

Mr. drs Bram Van Baelen
Master in de rechten aan de KU Leuven (2015-2017; magna cum laude;
(major economisch recht en minor publiek recht).
Sinds september 2017 is hij verbonden als doctoraatsstudent en assistent aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht. (Prof . Marieke Wyckaert)
Momenteel bereidt hij een proefschrift voor rond de beslagprocedure op aandelen in een vennootschap.
Mr Van Baelen beheerst zeer uiteenlopende thema’s in het vennootschaps- en verenigingsrecht en hij verstaat de kunst om boeiend te spreken.
Deeltijds advocaat.

 

Mr Coralie Mattelaer

Studeerde rechten aan de FUNDP- Namur, de Hümboldt Universität te Berlijn  en aan de KU Leuven.
Haar expertise ligt in arbitrage en gerechtelijke geschillenbeslechting inzake handelsrecht, vennootschaps- en verenigingsrecht.
Mr Mattelaer stond in 2013 mee aan de wieg van het kantoor Intui, waar zij zich, naast voormelde materies, tevens toelegt op M&A en real estate transacties en –geschillen.

 

 

Inschrijving

Studienamiddag: €161,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €133,06, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,94) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.

 

 

 

ACCREDITATIES:

 

OVB                                                                4 JURIDISCHE PUNTEN

N K  NOTARISSEN                                        3.5 UREN

N K GERECHTSDEURWAARDERS             4 JURIDISCHE PUNTEN