Juridische studiedagen

DE NIEUWE VZW EN HET VERNIEUWDE VERENIGINGSRECHT EN VENNOOTSCHAPSRECHT

Planning

 


Maandag 20 mei 2019
Domein NIEUWGOED
Grote Steenweg zuid 8
9052 GENT Zwijnaarde

Dinsdag 28 mei 2019
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

Woensdag 5 juni 2019
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 12
2020 ANTWERPEN

Woensdag 12 juni 2019

Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT

 

Aanvang telkens om 14.00 uur


 

 


Inhoud van de studienamiddag

Op 1 mei 2019 treedt het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking voor alle nieuwe rechtspersonen.
Het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht wordt gekenmerkt door een vergaande vereenvoudiging en flexibilisering.
Belangrijke wijzigingen zijn o.m. de afschaffing van het kapitaal bij de BV, de opheffing van het verbod op economische activiteiten bij VZW’s en verschillende wijzigingen op vlak van het bestuur van vennootschappen en verenigingen.

De inhoud van de voorgestelde studienamiddagen is als volgt:
- Op 20 mei 2019 en 12 juni 2019 zullen de sprekers ingaan op de meest opvallende wijzigingen van dit nieuw vennootschaps- en verenigingsrecht, namelijk de nieuwe regels voor de kapitaalloze BV en de veranderde regelgeving bij VZW’s.

- De studiedagen op 28 mei 2019 en 5 juni 2019 focussen op de veranderde regelgeving bij VZW, stichtingen en coöperatieve. Tijdens deze sessie zal de nieuwe wetgeving voor verschillende non profit rechtsvormen uitgebreid worden toegelicht.


De sprekers van de studienamiddag zijn gespecialiseerd in de regelgeving rond VZW’s, sociale ondernemingen en hybride vennootschapsstructuren.
Zij maken allen deel uit van het kantoor "Impact advocaten"

Dit team werd samengesteld door o.m. Prof. dr. Marleen Denef (KU Leuven) en heeft doorheen de jaren een uitgebreide expertise opgebouwd met en rond sociale ondernemingen.

Tegelijkertijd beheersen verschillende sprekers ook de beginselen van het klassieke vennootschapsrecht. 


Afhankelijk van data zullen er telkens minstens 2 sprekers aan bod komen.

 

o.m.


Mr. Xanne Holvoet
- Master in de rechten aan de KU Leuven.
- Haar eerste masterjaar bracht zij door aan de University of Southampton in het Verenigd Koninkrijk.
- Mr Holvoet is vooral gespecialiseerd in vennootschapsrecht, verenigingsrecht en intellectuele eigendomsrechten.

Mr. drs Bram Van Baelen
- Master in de rechten aan de KU Leuven.
- Sinds september 2017 verbonden als doctorandus en assistent bij prof. dr. Koen Geens en prof. dr. Marieke Wyckaert aan het Jan Ronse Instituut KU Leuven.
- Momenteel bereidt hij een proefschrift voor rond de beslagprocedure op aandelen in een vennootschap.
- Mr Van Baelen beheerst zeer uiteenlopende thema’s in het vennootschaps- en verenigingsrecht en publiceert regelmatig over diverse thema’s.


Mr. Coralie Mattelaer
- Licentiaat FUNDP Namur en KU Leuven.
- Bracht een deel van haar licentiaatsjaren door aan de Hümboldt Universität te Berlijn
- Mr. Mattelaer is meer dan tien jaar actief in de praktijk en is o.m. gespecialiseerd in arbitrage en gerechtelijke geschillenbeslechting inzake handelsrecht, vennootschaps- en verenigingsrecht, M&A en real estate transacties.

Mr. Benoit Spitaels
- Master in de rechten aan de KU Leuven
- Mr. Spitaels is meer dan tien jaar actief in de praktijk en heeft een brede expertise in de regelgeving van VZW’s en stichtingen;
- Genoemd als een “Next Generation Lawyer” in de Legal 500 Europe (2018) voor de categorie “not-for-profit Belgium” .BInnenkort verschijnt het boek:

"VZW, STICHTING, INZW en COOPERATIE"

Het boek is geschreven door Prof. Dr. Marleen Denef (ed.), en de sprekers van de studienamiddag:

Lieve Jacobs

Xanne Holvoet, 
Coralie Mattelaer,
Benoit Spitaels en
Bram Van Baelen.

Het is een praktische gids en een goede leidraad bij de studienamiddag met:

*Een selectie van relevante artikelen en KB’s in uitvoering van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voor vzw, stichting, ivzw en coöperatie, met detail inhoudstafel.
*Een concordantietabel tussen VZW-wet en WVV.
*Modellen van statuten, checklist, draaiboek voor aanpassing en tijdslijn.

 

INTERESSE?

Klik dan hieronder op het logo van DIE KEURE

 

 


 

 

Inschrijving

Studienamiddag: €161,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €133,06, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,94) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.

 

 

 

ACCREDITATIES:

 

OVB                                                                4 JURIDISCHE PUNTEN

N K  NOTARISSEN                                        3.5 UREN

N K GERECHTSDEURWAARDERS             4 JURIDISCHE PUNTEN