Juridische studiedagen

Aspecten van deontologie, tucht en beroepsaansprakelijkheid in enkele juridische beroepen

maandag 17 juni 2019
DAMIER
Grote Markt 41
8500 KORTRIJK

maandag 24 juni 2019

Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 1
2020 ANTWERPENDe studienamiddag wordt herhaald na de zomer in
Hasselt en Groot Bijgaarden

Inhoud van de studienamiddag

Tijdens deze studienamiddag worden de belangrijkste deontologische aspecten en de beroepsaansprakelijkheid van het advocatenberoep besproken , aangevuld met de meest recente rechtspraak hieromtrent.

Naast tuchtprocedures en de aansprakelijkheidsproblematiek komen ook de raakpunten, gelijkenissen en ook de verschillen in de deontologische regels met de andere juridische beroepen zoals de gerechtsdeurwaarder en de bemiddelaar uitvoerig aan bod.

 

Tijdens deze sessie wordt o.m. de wetgeving besproken die een impact heeft op de juridische beroepen en de uitoefening van deze verschillende beroepen 

De deontologie is het geheel van plichten die inherent zijn aan de uitoefening van o.m. de juridische beroepen zoals advocaten, bemiddelaars, notarissen en gerechtsdeurwaarders:

 

Deel1

"DE DEONTOLOGIE VAN DE BEMIDDELAAR: WAT BRACHT DE NIEUWE BEMIDDELINGSWET?"


"DEONTOLOGIE VAN DE ADVOCAAT EN DE GERECHTSDEURWAARDER... RAAKPUNTEN EN VERSCHILLEN"

 

Deel 2
"BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT EN VAN DE GERECHTSDEURWAARDER...EEN POT NAT?"
De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat blijft een actueel onderwerp, zoals blijkt uit de uitvoerige recentere rechtspraak ter zake.
De spreker zal recente tendensen toelichten aan de hand van de rechtspraak zoals besproken in zijn nieuw handboek.
Een primeur voor de uiteenzetting is dat gelijkenissen en verschillen met de aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder zullen worden toegelicht, zowel in de contractuele als in de buitencontractuele context.
De respectieve aansprakelijkheid van advocaat en gerechtsdeurwaarder zal eveneens ruime aandacht genieten.SprekersMr. Edgar BOYDENS

Gewezen Stafhouder te Brussel (2004-2006)
Ere-Voorzitter van Orde van Vlaamse Balies. (2001 tot 2014)
Docent deontologie en praktijklector aan de KUL en auteur van diverse publicaties m.b.t. de deontologie van advocaten en deontologische problemen
Advocaat


Mr Steven BROUWERS

Sinds 1998 is hij erkend advocaat-bemiddelaar in familiezaken.
Ere- voorzitter van de Commissie familiale bemiddeling in de Federale Bemiddelingscommissie.
Geregeld publiceert hij over o.m. familiale bemiddeling

Docent PAO Bemiddeling U. Antwerpen
Publiceerde meermaals over de grondslagen van de vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim bij advocaten, bemiddelaars, notarissen en bedrijfsjuristen
Advocaat


Mr Paul DEPUYDT
Paul Depuydt is advocaat te Brussel en is voornamelijk actief inzake beroepsaansprakelijkheid.
In België is hij dé autoriteit inzake de aansprakelijkheid van advocaten en gerechtsdeurwaarders.
Hij schreef meerdere boeken en talrijke bijdragen.
Recent verscheen zijn nieuw handboek "Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat" (Larcier, 2018, 313 p.). 

Het werk geeft een uitvoerige bespreking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de advocaat (tegenover de cliënt, gerechtsdeurwaarders en tegenover derden), met grondige analyse van de recente rechtspraak, met inbegrip van een honderdtal onuitgegeven uitspraken.
Dit boek zal u vrijblijvend kunnen bestellen aan een voordelig tarief

U KUNT DIT BOEK AAN EEN GUNSTIG TARIEF BESTELLEN
Deelnemer aan de studienamiddag: €76,00
(U ontvangt een factuur)

NORMALE WINKELPRIJS € 85,00

 


Inschrijving


Studienamiddag: €161,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €133,06, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,94) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.