Juridische studiedagen

DEONTOLOGIE EN TUCHTRECHT & AANSPRAKELIJKHEID m.b.t. JURIDISCHE BEROEPEN


Periode juni / eind september 2019Antwerpen - Kortrijk- Groot Bijgaarden - Hasselt


De deontologie is het geheel van plichten die inherent zijn aan de uitoefening van o.m. de juridische beroepen zoals advocaten, bemiddelaars, notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Tijdens de uiteenzetting  'Deontologie van de Advocaat' en 'Deontologie van de Bemiddelaar' wordt ook de nodige aandacht besteed aan de diverse raakpunten en gelijkenissen en ook de verschillen in de deontologische regels met de andere juridische beroepen. zoals de gerechtsdeurwaarder en notaris.

 

Ook binnen het luik "Aansprakelijkheid van de advocaat" zullen ook deze raakpunten en verschillen met de aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder aan bod komen


Tijdens deze sessie wordt o.m. de wetgeving besproken die een impact heeft op de juridische beroepen en de uitoefening van deze verschillende beroepen 


meer info volgt

 

 

SprekersMr. Edgar BOYDENS

Gewezen Stafhouder te Brussel (2004-2006)
Ere-Voorzitter van Orde van Vlaamse Balies. (2001 tot 2014)
Docent deontologie en praktijklector aan de KUL en auteur van diverse publicaties m.b.t. de deontologie van advocaten en deontologische problemen
AdvocaatMr Steven BROUWERS

Sinds 1998 is hij erkend advocaat-bemiddelaar in familiezaken.
Ere- voorzitter van de Commissie familiale bemiddeling in de Federale Bemiddelingscommissie.
Geregeld publiceert hij over o.m. familiale bemiddeling
Publiceerde meermaals over de grondslagen van de vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim bij advocaten, bemiddelaars, notarissen en bedrijfsjuristen
Advocaat

Mr Paul DEPUYDT

is dé autoriteit in België inzake de aansprakelijkheid van advocaten en gerechtsdeurwaarders. Hij schreef meerdere boeken en talrijke artikels en publicaties

Paul Depuydt is advocaat te Brussel (Praxislaw) enMr Depuydt is tevens de auteur van het boek "Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat" (LARCIER 2018)
Het werk geeft een uitvoerige bespreking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de advocaat (tegenover de cliënt, gerechtsdeurwaarders en tegenover derden), met grondige analyse van de recente rechtspraak, met inbegrip van een honderdtal onuitgegeven uitspraken.
Dit boek zal u vrijblijvend kunnen bestellen aan een voordelig tarief


Inschrijving


Studienamiddag: €161,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €133,06, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,94) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.