Juridische studiedagen

"Het nieuwe Erf- en Huwelijksvermogensrecht 1 jaar later: inzicht & evaluatie"

Data en locaties

 


Donderdag 16 januari 2020
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouverneur Roppesingel 51
3500 HASSELT

Donderdag 23 januari 2020
NIEUWGOED
Grote Steenweg Zuid 8
9052 GENT Zwijnaarde

 

Dinsdag 28 januari 2020
DE JACHTHOORN
Doornstraat 11
2550 KONTICH

.

Donderdag 30 januari 2020
DE WAERBOOM
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

 

 

Aanvang telkens om 14.00 u

 

13.30 uur             registratie en onthaalkoffie

14.00 uur             SPREKER 1 

+16.00 uur           Vraagstelling en Koffiepauze
aansluitend          SPREKER 2
+ 18.00 uur          Vraagstelling en aansluitend Attesten     
  

 

 

 

 

EuroPConcept bvba is een door  de Orde van Vlaamse Balies erkende opleidingsinstelling.

De opleiding wordt erkend voor 4 juridische punten
Door de kamer van Notarissen   werd ook een accreditatie (3.5u) TOEGEKEND

Door de kamer van Gerechtsdeurwaarders werd een accreditatie TOEGEKEND  (3u) 

 

 

 

Sprekers

o.m.

Mr. Nathalie Labeeuw:

Nathalie Labeeuw is één van de grote Belgische specialisten successieplanning en familiaal vermogensrecht. Ze adviseert bij de overdracht van familiebedrijven en verzorgt de vermogensplanningen van soms erg complexe gezinssituaties. Onder haar cliënten rekent zij particulieren die behoren tot de top 100 van meest vermogende Belgen.
Nathalie heeft een diploma in de Rechten, behaald aan de KU Leuven en de Université de Poitiers. Ze is ook master in het Notariaat (KU Leuven) en werkte jaren als assistent aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht (KU Leuven). Nathalie is Nederlandstalig, maar spreekt ook Engels en Frans.
Nathalie is een veelgevraagde spreker bij financiële instellingen, de Federatie van Notarissen, de Fiscale Hogeschool en de Universiteit Antwerpen. Ze is ook redactielid van vooraanstaande tijdschriften in haar vakgebied.

 

Dr. Ayfer AYDOGAN

Ayfer Aydogan (master in de rechten - VU Brussel, 2008; master in het notariaat - VU Brussel, 2014) combineert een academische loopbaan met praktijkkennis.
Vanaf 2008 was zij werkzaam als assistente Familiaal Vermogensrecht onder promotorschap van Prof. dr. Renate Barbaix.
In 2013 promoveerde zij tot doctor in de rechten met het proefschrift “De aard van de overeenkomst” (UAntwerpen).
Momenteel is zij verbonden aan de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen (UAntwerpen) en professor vermogensfiscaliteit (UHasselt).
Tevens is zij juridisch adviseur bij KBC Bank waar zij een team van successieplanners leidt.

Prof. Dr. Aydogan is auteur van talrijke publicaties in familiaal vermogensrecht en fiscale vermogensplanning.

Inhoud van de studienamiddag.  

Samen met het erfrecht is op 1 september 2018 het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden.
Terwijl er veel aandacht is gegaan naar het erfrecht, is er voor het huwelijksvermogensrecht weinig tijd geweest om te rijpen in de geest van de vakjurist. Nochtans omvat ook dit luik van het familiaal vermogensrecht cruciale nieuwigheden waarvan het belang op heden niet mag worden genegeerd.
Tijdens deze opleiding komen de volgende thema’s aan bod:
- Algemene inleiding over de hervorming van het huwelijksvermogensrecht
- Wettelijke regels voor alle stelsels
- Wijzigingen wettelijk stelsel
∙ Kadering en overzicht van de wijzigingen
∙ Titre et finance toegepast op aandelen en beroepsactiviteiten
∙ Levensverzekeringen
- Scheiding van goederen
- Erfrecht langstlevende echtgenote
- Overgangsrecht

  

De hervorming van het erfrecht heeft haar eerste kaarsje mogen uitblazen. Intussen zijn er ook al heel wat schenkingen en testamenten na 1 september 2018 verleden. Helaas zijn er ook al heel wat mensen overleden na de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht.
In het eerste deel zal Mr. Nathalie Labeeuw onder andere het volgende behandelen:
1. Overgang vruchtgebruik
2. (Verplichte) inbreng en inkorting in waarde
3. De verruimde ascendentenvordering
4. Generatiesprong.
Zij zal zowel bij de civiele als de fiscale aspecten stilstaan en waar mogelijk, praktische oefeningen /voorbeelden geven.

 

 

 
Inschrijving

Studienamiddag: €165,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €136,37 en BTW: €28,63)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €136.37, (30% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €28.63) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt. 

EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer DV.O1074

 

voorwaarden:
Het is altijd mogelijk u te laten vervangen door een collega/confrater. Om administratieve redenen vernemen wij dat graag vooraf.
Bij niet vooraf aangekondigde afwezigheid wordt de factuur aangerekend voor de reservatie, administratie, aanmaak syllabus en verzendingskosten. De Syllabus wordt u via B.Post bezorgd.
Indien de factuur reeds werd betaald maar deelnemer is niet aanwezig, dan kunt kunt steeds een andere studienamiddag/datum kiezen.
Factuur blijft dan ongewijzigd en attest wordt uiteraard aangepast. De Syllabus wordt u via B.Post bezorgd

Bij annulatie van een seminarie door EuroPConcept wordt u persoonlijk verwittigd en wordt het reeds betaalde bedrag u uiteraard terugbetaald.
Deze factuur geldt niet als attest. - Aanwezigheidsattest wordt na deelname de dag zelf
afgeleverd (indien vooraf voldaan) ofwel via elektronische weg nadat factuur is voldaan.


Klik op logo voor alle informatie m.b.t. KMO Portefeuille