Juridische studiedagen

HUUR- & WONINGHUURRECHT EN HANDELSHUUR: Actualia en recente rechtspraak


Dinsdag 10 december 2019
DE JACHTHOORN
Doornstraat 11
2550 KONTICH (Antw.)

 

 

Donderdag 12 december 2019
DOMEIN NIEUWGOED
Grote Steenweg Zuid 8
9052 ZWIJNAARDE ( Gent)


Aanvang:  telkens om 14.00 uur

 

 

VOORJAAR 2020

 

Dinsdag 4 februari 2020

DE WAERBOOM
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

Donderdag 6 februari 2020
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouverneur Roppesingel 51
3500 HASSELT

 

 


Sprekers:

 

Prof. Em. Alois VanOevelen

Emeritus gewoon hoogleraar

Verbintenissen- en overeenkomsten Universiteit Antwerpen 
Hij is de auteur van dertien boeken, de editor van achttien boeken en de auteur van meer dan 350 wetenschappelijke bijdragen in tijdschriften en verzamelwerken over diverse onderwerpen in de domeinen van het algemeen verbintenissenrecht, het aansprakelijkheidsrecht en de bijzondere overeenkomsten.
Sinds 1 september 1994 is hij lid van de redactie van het “Rechtskundig Weekblad”. Sedert 1 september 1998 is hij de hoofdredacteur van dit tijdschrift.
Sinds 2016 is hij lid en sinds 2018 voorzitter van de jury van de Fernand Collin-Prijs voor Recht.

  


Mr Dr. Kristof Vanhove

Kristof Vanhove is gespecialiseerd in vastgoedrecht (huurrecht, handelshuurrecht, bouwrecht, zakenrecht) commercieel recht en contractenrecht.
Hij heeft een uitgebreide expertise op het vlak van geschillenbeslechting, onderhandeling en bemiddeling.
Kristof is advocaat sinds 2003. Tot 2010 was hij verbonden aan de balie van Brussel. Sindsdien maakt hij deel uit van de balie van Limburg, en is stichtend vennoot van INTEGRA (2013).
Sinds 2016 is Kristof erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken; hij wordt ook geregeld aangesteld als arbiter.
Kristof is lid van CEPANI, het toonaangevende Belgische centrum voor arbitrage en bemiddeling.
Kristof is licentiaat/master in de rechten (K.U. Leuven, 2002) en doctor in de rechten (Ph.D.) (K.U. Leuven, 2009). Hij promoveerde met een proefschrift over handelshuur aan de KULeuven.
In 2011 behaalde hij bovendien het diploma Master in het Notariaat (K.U. Leuven, 2011).
Hij is tevens hoofdeditor van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed (TBO) en maakt deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Huurrecht.
Kristof Vanhove is auteur van diverse toonaangevende publicaties, waaronder zijn proefschrift over handelshuur (Handelshuur, Antwerpen, Intersentia, 2012, 560 p.).

 

Inhoud van de studienamiddag

In deze uiteenzetting wordt recente rechtspraak inzake algemeen huurrecht besproken. De volgende onderwerpen komen aan bod :
1) het begrip, de kwalificatie en de geldigheidsvereisten;
2) de ondeelbaarheid van een huurovereenkomst;
3) het vereiste van een omstandige plaatsbeschrijving;
4) de huur van de voornaamste gezinswoning;
5) de huurprijs, de kosten en de lasten;
6) de verbintenissen van de verhuurder;
7) de verbintenissen van de huurder;
8) de overdracht van de huurovereenkomst door de verhuurder;
9) de gevolgen van het overlijden van de verhuurder.

Verder wordt recente rechtspraak inzake woninghuur besproken m.b.t. de volgende kwesties : 1) onderzoek door de verhuurder van de solvabiliteit van de kandidaat-huurder;
2) de verplichting tot het opmaken van een geschrift;
3) de verplichte bijlagen;
4) de staat van het gehuurde goed;
5) de duur en de opzegging van de woninghuurovereenkomst;
6) onderhuur;
7) indexering van de huurprijs;
8) herziening van de huurprijs;
9) kosten en lasten;
10) huurwaarborg;
11) verjaring.

 

In het tweede deel van deze studienamiddag bespreekt Mr. Kristof Vanhove de recente rechtspraak en rechtsleer inzake huur en handelshuur.
Hij focust in het bijzonder op de belangrijke uitspraken van de hoogste rechtscolleges, waaronder een aantal princiepsarresten inzake de huurprijsherziening, de huurhernieuwing en de uitzettingsvergoeding. Er wordt voorts aandacht besteed aan de problematiek van nakoming en ontbinding van (handels)huurcontracten.

  

 

Inschrijving

Studienamiddag: €165,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €136,37 en BTW: €28,63)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €136.37, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €28.63) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.