Juridische studiedagen

NIEUWE WETGEVING – BEMIDDELING – DE COLLABORATIEVE ONDERHANDELING: EEN NIEUWE CONTEXT OM IN TE WERKEN.

In voorbereiding:Woensdag 24 april 2019
Domein NIEUWGOED
Grote Steenweg  zuid 8
9052 GENT Zwijnaarde

Dinsdag 30 april 2019 (UITGESTELD)

Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 12
2020 ANTWERPEN


Woensdag 8 mei 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv Roppesingel 51
3500 HASSELT

Maandag 13 mei 2019 (UITGESTELD)
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

 

 


Inhoud van de studienamiddag: 

“Op 18 juni 2018 werd de Waterzooiwet afgekondigd, die aanleiding geeft tot een nieuwe rol voor de magistraat, de advocaat, de gerechtsdeurwaarder en niet in het minst voor elke rechtzoekende.
In het kader van de oplossing van geschillen en problemen die tussen mensen ontstaan, is het niet alleen meer de monocultuur van het recht maar vooral ook andere vaardigheden die van tel zullen zijn om de burger meer adequaat te helpen bij het vinden van een oplossing die werkelijk “past”.
De wetgever heeft daarom onder meer een meer actieve rol toebedeeld aan de rechter die niet enkel meer beslecht, maar eerst en vooral een detector en verwijzer is naar andere trajecten, wanneer die trajecten een betere oplossing kunnen bieden voor de het geschil dan in het kader van een gerechtelijke procedure.

Dit veronderstelt dat de rechtzoekende ook beter dient te worden geïnformeerd vóór aanvang van een procedure over het pallet van mogelijkheden en trajectkeuzes die mogelijk meer geschikt zouden kunnen zijn voor het op te lossen probleem.

 

Dit houdt uiteraard in dat alle actoren van Justitie zich dienen aan te passen in een nieuwe moderne context.

De studienamiddag geeft niet alleen een overzicht van de actuele wetgeving inzake bemiddeling, collaboratieve onderhandelingen en de rol die aan de actoren van Justitie wordt toebedeeld bij de bevordering van ADR, maar biedt ook praktische richtlijnen voor alle praktizijnen die wegwijs willen raken in deze vernieuwde omgeving.”
Sprekers:

Drs Tom WIJNANT
Assistent UGent - Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht
Visiting Researcher Harvard Law School (Cambridge, VS)
Erkend bemiddelaar
Auteur van diverse publicaties over bemiddeling en minnelijke conflictoplossing

 

Mr. Michael (Miek) WARSON

Docent Communicatievaardigheden, (collaboratieve) onderhandeling en bemiddeling in het kader van de BUBA-opleiding advocaten-stagiairs, gastdocent aan Faculteit Rechtsgeleerdheid te Leuven (KUL) en Kortrijk (KULAK)
Syndicus van de advocaten-bemiddelaars van de Orde van Advocaten Limburg, lid van de Algemene Commissie FBC en lid van de ADR-Commissie Orde van Vlaamse Balies.
Auteur van diverse publicaties en boeken inzake bemiddeling en aangepaste conflictoplossing.
Advocaat-vennoot, erkend bemiddelaar, adviseur familiebedrijven en curator in het kantoor SOLVIMUS ADVOCATEN & BEMIDDELAARS


 

 

Inschrijving

Studienamiddag: €161,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €133,06, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,94) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.

ACCREDITATIE / ERKENNING

O.V.B.                                                            4 juridische punten

Nat K Notarissen :                                         3,5 uren

 

FEDERALE BEMIDDELINGSCOMMISSIE : 3,5 uren