Juridische studiedagen

"Straf - en strafprocesrecht" :Het nieuw Strafwetboek anno 2019 en een grondige bespreking van de recente wetgeving inzake toezeggingen aan spijtoptanten

 

 

Data en locaties:

 

Donderdag 6 december 2018
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 12
2020 ANTWERPEN


Woensdag 12 december 2018
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouv. Roppesingel 51
3500 HASSELT


Dinsdag 15 januari 2019
Domein Nieuwgoed
Grote Steenweg Zuid 8
9052 GENT (Zwijnaarde)


 

 

Sprekers:

 

Dr. Jeroen DE HERDT
Rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.
Postdoctoraal navorser in de onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de Universiteit Antwerpen.
Hij is een van de co-auteurs van het voorontwerp van nieuw Strafwetboek

Auteur van diverse publicaties die voornamelijk betrekking hebben op het (algemeen en bijzonder) strafrecht en strafprocesrecht.

 

Mr. Laurens van PUYENBROECK
* Praktijkassistent aan de Universiteit Gent.
* Counsel to the list of Specialist Counsel and List of Victims’ Counsel of the Kosovo Specialist Chambers’ (het internationaal straftribunaal dat zich bezig houdt met zware (oorlog)misdaden gepleegd in Kosovo eind jaren ’90)
* Hij is tevens verbonden aan het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) van de Universiteit Gent.
* Hij werkte de voorbije jaren mee aan diverse onderzoeken op het gebied van (nationaal en Europees) straf(proces)recht en auteur van meerdere publicaties daaromtrent.
* Advocaat-vennoot bij het advocatenkantoor P. Van Eeckhaut.

 

  

Accreditatie wordt aangevraagd

 

EuroPConcept bvba is een door de Orde van Vlaamse Balies erkende opleidingsinstelling.

De opleiding wordt erkend voor 4 juridische punten

 Aanvang studienamiddag telkens om 14.00 uur

 

 


Inhoud van de studienamiddag

Tijdens deze studienamiddag wordt enerzijds het materieel strafrecht uitvoerig
behandeld alsook een grondige bespreking van de recente wetgeving inzake
toezeggingen aan getuigen.

Met de hervorming van het Strafwetboek beoogt de Minister van Justitie een accurate,
meer eenvoudige en coherente wetgeving. Het Belgisch Strafwetboek dateert nog van
1867, een aanpassing aan de huidige tijdsgeest drong zich toch wel op. Het wetsontwerp
- dat op 20 januari door de Ministerraad werd goedgekeurd - bevat de modernisering van
Boek I van het Strafwetboek.

Het voorontwerp van nieuw Strafwetboek heeft de doelstelling het strafrecht accurater,
meer coherent en eenvoudiger te maken. Dit heeft wijzigingen tot gevolg op tal
van domeinen. Zo worden de straffen voortaan ingedeeld in niveaus, waardoor de
straftoemeting op een heel andere manier wordt benaderd. Het straffenarsenaal wordt
uitgebreid, de regels inzake samenloop, deelneming, herhaling,... worden aangepast,...
Tijdens de studiemiddag zal Dhr. De Herdt al deze nieuwigheden toelichten en duiden

In de zomer van 2018 werd de lang verwachte wettelijke regeling inzake spijtoptanten
ingevoerd. De strafprocedure kent voortaan een algemene regeling omtrent toezeggingen
aan met het gerecht meewerkende getuigen. De wetgever voegt zo - naast de regeling
inzake getuigenbescherming en het verhoor van anonieme getuigen - een instrument toe
in het kader van de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Gelet op het
potentieel belang voor de strafrechtpraktijk (de toezeggingen kunnen een invloed hebben
doorheen alle fasen van de strafprocedure) en het delicaat (maatschappelijk) karakter,
is een grondige kennis van deze nieuwe wetgeving onontbeerlijk voor elke actor in het

strafproces.

 

 

Inschrijving

Studienamiddag: €161,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €133,06, (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,94) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.

EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer DV.O1074