Juridische studiedagen

“VENNOOTSCHAPSRECHT - Praktijkervaringen na één jaar WVV”


Data en locaties

 

Donderdag 2 juli 2020
DE JACHTHOORN
Doornstraat 11
2550 KONTICH

 

Dinsdag 7 juli 2020
DE WAERBOOM
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN


 


Telkens om 14.00 uur

 

Sessie van Hasselt en Kortrijk (of Gent) volgen in september 2020

 

 
 

Deze studienamiddag komt tot stand met dank aan 

Inhoud van de studienamiddag:

 

Over het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) is reeds veel inkt gevloeid. Terecht, want het WVV heeft het Belgische vennootschaps- en verenigingslandschap grondig hervormd, met maximale coherentie, vereenvoudiging en flexibilisering als voornaamste krachtlijnen. Daartoe moesten bijvoorbeeld een aantal vennootschapsvormen plaats ruimen, is in de BV het principe van schuldeisersbescherming op basis van kapitaalvereisten ingeruild voor nieuwe beschermingsmechanismen, en werd de mogelijkheid van aandelen met meervoudig stemrecht ingevoerd.

Het WVV is op 1 mei 2019 in werking getreden en werd per 1 januari 2020 ook toepasselijk op alle vooraf bestaande vennootschappen en verenigingen. De eerste verjaardag van het WVV biedt dan ook een passende aanleiding om deze grondige hervorming aan een evaluatie te onderwerpen, pijnpunten tegen het licht te houden, ervaringen te delen en de zich stilaan vestigende praktijk in kaart te brengen.

Thema’s die daarbij onder meer aan bod komen betreffen:
- Vermindering van het aantal vennootschapsvormen: switch naar de BV of toch maar het comfort van de vertrouwde NV?
- Schuldeisersbescherming o.b.v. de verruimde oprichtersaansprakelijkheid en de netto-actieftest en de liquiditeitstest
- Meervoudig stemrecht en flexibilisering van governance-rechten in de praktijk
- Verandering in de bestuursmodellen
- …

In een tweede deel wordt vervolgens aandacht besteed aan de knelpunten voor de (vele) vennootschappen die hun statuten nog niet in overeenstemming hebben gebracht met het nieuwe recht. Telkens wanneer de statuten en de nieuwe wet op gespannen voet staan, moet worden nagegaan hoe de vennootschap zich dient op te stellen. In het verlengde daarvan wordt ook stilgestaan bij de impact van het nieuwe recht op aandeelhoudersovereenkomsten die dateren van vóór het WVV.

 

 

Sprekers


Bij elke studienamiddag zullen telkens 2 sprekers aan bod komen, afhankelijk van agenda en beschikbaarheid zijn dit: (in alfabetische volgorde)

 

Mr. Dr. Carl CLOTTENS
werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven (2004) en bracht het eerste semester van zijn laatste licentiejaar door aan NYU School of Law (USA).
Mr. Clottens legt zich toe op het vennootschaps- en financieel recht en fusies en overnames.
Hij was assistent in het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel recht van de KU Leuven (2005 – 2012) en promoveerde in 2011 tot doctor in de rechten met een proefschrift over “Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen”.
Hij is gastdocent in de ManaMa vennootschapsrecht aan de KU Leuven (Campus Brussel) sinds 2012. Sinds 2019 is hij tevens gastdocent aan de Universiteit Antwerpen. Hij is ook de auteur van talrijke academische publicaties en spreekt regelmatig op juridische congressen en seminaries.

Mr. Christophe DE BACKERE
werd master in de rechten aan de KU Leuven (2012) en bracht het eerste semester van zijn laatste masterjaar door aan Duke University School of Law (USA).
Mr. De Backere legt zich toe op vennootschapsrecht in ruime zin, in het bijzonder (nationale en internationale) fusies en overnames, joint ventures, en (grensoverschrijdende) herstructureringen.
Van 2013 tot 2017 was hij als voltijds assistent verbonden aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel en het Instituut voor Fiscaal Recht van de KU Leuven. Hij is sinds het academiejaar 2017-2018 gastprofessor aan de KU Leuven (Campus Brussel), en sinds 2019 ook aan de Universiteit Hasselt. Hij is de auteur van verschillende bijdragen in academische tijdschriften.Mr. Joris DE WOLF
werd master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (2010).
Mr. De Wolf legt zich toe op vennootschaps- en financieel recht in ruime zin, met bijzonder aandacht voor openbare overnames en verplichtingen voor genoteerde ondernemingen.
Hij was gedurende verschillende jaren praktijkassistent vennootschapsrecht aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht (KU Leuven) en aan de Universiteit Hasselt, levert regelmatig bijdragen in gespecialiseerde publicaties en houdt voordrachten in het vennootschaps- en financieel recht.


Mr. Felix DOBBELAERE
werd licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent (2006).
Mr. Dobbelaere legt hij zich hoofdzakelijk toe op fusies en overnames (internationaal en nationaal), private equity, venture capital, joint ventures en (grensoverschrijdende en interne) herstructureringen van industriële groepen, banken en overheidsbedrijven, corporate governance en algemeen advies in het vennootschapsrecht.
Hij is eveneens gastdocent bij de Brugge Business School en de auteur van verschillende juridische publicaties en is een regelmatig spreker betreffende het vennootschapsrecht.

Mr. Filip JENNE
werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven (2001).
Mr. Jenné legt zich hoofdzakelijk toe op het vennootschapsrecht, met de nadruk op fusies en overnames (M&A) en private equity-transacties. Hij is een ervaren pleiter in vennootschapsgeschillen. Has was als deeltijds assistent vennootschapsrecht verbonden aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht (KU Leuven) en was tevens lesgever aan de KHLeuven/UCLL.

Mr. Jan LOOSEN
werd master in de rechten aan de Universiteit Antwerpen (2011), behaalde tevens een LL.M. aan de Duke University / Católica Global School of Law (2012) en een Postgraduaat Financiewezen aan de KU Leuven (2016).
Mr. Loosen legt zich toe op het vennootschapsrecht in ruime zin, met inbegrip van fusies en overnames, bedrijfsherstructureringen, joint ventures en private equity transacties.
Hij is de auteur van verschillende juridische publicaties.


Mr. Fréderic VAN CAMPE
werd master in de rechten aan de Universiteit van Gent (2011), behaalde een LL.M International Business Law aan de Universiteit van Tilburg (2012) en een Master Vennootschapsrecht aan de KU Leuven in 2016.
Mr. Van Campe legt zich hoofdzakelijk toe op vennootschapsrecht in ruime zin, in het bijzonder in het domein van fusies en overnames.
Hij is de auteur van verschillende juridische publicaties.

Mr. Matthias WAUTERS
werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven (1997).
Mr. Wauters legt zich hoofdzakelijk toe op vennootschaps- en effectenrecht, en op ondernemings- en financieel recht. Hij is bijzonder beslagen in kapitaaltransacties, geschillenbeslechting in vennootschapsaangelegenheden, handel met voorkennis en organisaties zonder winstoogmerk.
Hij was gedurende vele jaren als assistent verbonden aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel recht van de KU Leuven en is nu gastdocent aan de KU Leuven (Campus Brussel).
Hij levert regelmatig bijdragen in gespecialiseerde publicaties en houdt voordrachten in het vennootschaps- en financieel recht.Inschrijving


Studienamiddag: €165,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €136,37 en BTW: €28,63)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €136.37, (30% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €28.63) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.

 

 

 

EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer DV.O107434 (4 uren<)


  

 

Accreditatie
Een accreditatie voor 4 juridische punten werd TOEGEKEND door de OVB
en bij de nationale Kamer van Notarissen werd de accreditatie aangevraagd


Door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders werden 3 juridische punten TOEGEKEND 
  

 

 
Deze website maakt gebruik van cookies De website van EuroPConcept bvba gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details