Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden m.b.t. de seminaries en de boekenverkoop

Inschrijven kan via mail, fax, inschrijvingsformulier, brief of per telefoon.

Uw inschrijving wordt genoteerd en de factuur voor de inschrijving voor de studienamiddag wordt per mail of fax verstuurd.
Indien de betaling wordt uitgevoerd voor het seminarie en wordt ontvangen door EuroPConcept dan zal ook het aanwezigheidsattest voor u klaar liggen bij de studienamiddag.
Bij niet vooraf-betaling worden de attesten pas bezorgd via mail na betaling factuur.

Ter info…
Indien u gebruik maakt van deze subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve het NETTO bedrag in te vullen bij PROJECTBEDRAG (40% van dit nettobedrag wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer 426-2213771-15 met de referentie die u op de factuur terug vindt.

Het is ook altijd mogelijk u te laten vervangen door een ander persoon
Om administratieve redenen vernemen wij dat op voorhand.

Het attest wordt opgemaakt op naam van de deelnemer.

BIJ niet deelname wordt geen attest afgeleverd. 

 

BIj het onaangekondigd niet aanwezig zijn wordt geen credit nota afgeleverd en wordt de factuur betaald (kosten reservatie en administratie, syllabus, ...)

In onderling overleg kan ev. worden afgesproken dat u een andere studienamiddag kunt volgen.

Betreft art. 5.7 OVB reglement verschenen in het Belgsich Staatsblad 10.09.2010.

EUROPCONCEPT wordt door de OVB uitdrukkelijk verzocht de effectieve aanwezigheid van de advocaten te notuleren via HANDTEKENING bij het BEGIN en het EINDE van de vormingsactiviteit.

Gelieve er rekening mee te houden dat er door de organisator slecht juridische punten kunnen worden toegekend voor het effectief aantal gepresteerde aanwezige uren. (Max Totaal 4 punten)

Indien de OVB zou dienen vast te stellen dat EuroPConcept het OVB-reglement niet correct zou naleven, zal door de OVB worden overwogen om de erkenning van de organisator en de accreditatie in te trekken.

Bij niet aangekondigde afwezigheid tot één dag voor het seminarie, dan wordt 50% aangerekend voor de administratie, aanmaak syllabus en verzendingskosten.

Bij annulatie van een seminarie door EuroPConcept wordt u persoonlijk
verwittigd en wordt het reeds betaalde bedrag u uiteraard terugbetaald.

Uw gegevens waarover wij beschikken heeft EuroPConcept in een bestand opgenomen en wordt enkel aangewend om u te informeren over toekomstige opleidingen.
Oek de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 heeft u ten allentijde inzage en kunt u ons correcties overmaken.

 

 

 

 

BOEKENVERKOOP

Via de webshop TWEED ORRIDGE zijn diverse boeken verkrijgbaar aan een gunstig tarief, in overleg met de uitgeverijen. 

EuroPConcept factureert de deelnemende klant en het boek wordt ofwel geleverd door de uitgeverij per post (+ 4.00€ portkosten op factuur) . 

 

Indien mogelijk zal EuroPConcept het boek ter beschikking leggen bij de studienamiddagen. 

Hierover wordt de klant geïnformeerd. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van EuroPConcept bvba gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details