Juridische studiedagen

“Familie- en familiaalvermogensrecht: tour d’horizon 2021”

Mr. Hilde VANBOCKRIJCK

 

Voormalig assistente aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven in het Instituut voor Familie- en Jeugdrecht.
Auteur van talrijke publicaties in het familierecht en familiaal vermogensrecht
Spreker op diverse studiedagen en opleidingen

Advocaat aan de balie van Limburg en Leuven

Mr. Steven BROUWERS

 

Advocaat
Erkend familiaal bemiddelaar
Docent post academische opleiding Bemiddeling UAntwerpen
Gewezen onderwijsprofessor VUB


Deze post werd onlangs genoteerd op onze LinkedIn pagina door Mr. K.A. n.a.v. ons seminarie :

"<quote>..seminarie gevolgd met Mr. Brouwers en was (zoals steeds) super interessant en top gebracht (zeer praktijk gericht, heldere antwoorden en nuttige bedenkingen! ECHT EEN AANRADER, ZEKER ALS JE JE ECHT WIL VERDIEPEN IN HET FAMILIERECHT. Dankjewel <einde quote>

EuroPConcept organiseert de Summer Seminaries comfortabel en nog steeds veilig met respect voor het C-protocol! 

 

DATA EN LOCATIES


Donderdag 19 augustus 2021
DE WAERBOOM
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN

Dinsdag 24 augustus 2021
VOKA (Kamer van Koophandel)
Gouverneur Roppesingel 31
3500 HASSELT

Donderdag 26 augustus 2021
KLOKHOF
Sint Anna (Wijk Rodenburg)
8500 KORTRIJK

Dinsdag 31 augustus 2021
DE JACHTHOORN
Doornstraat 11
2550 KONTICHVerloop van de studienamiddag:
13.30 uur                       aankomst en registratie van de deelnemers
14.00 uur                       aanvang deel 1 (eerste spreker)
omstreeks 15.45 uur     vraagstelling en korte koffiepauze
Aansluitend                   aanvang deel 2
17.45 uur                       vraagstelling en aansluitend uitreiking attesten
omstreeks 18.00 uur     einde studienamiddag

 Inhoud van de studienamiddag:

 

In het kader van het familiaal vermogensrecht wordt ook dit jaar een overzicht gegeven van de recente rechtspraak van onder meer het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en overige rechtscolleges inzake de materie van huwelijksvermogensrecht en erfrecht.Naar jaarlijkse gewoonte brengen wij u een actualia en recente rechtspraak en wetgeving

 

In het kader van het familierecht komen ook de volgende actuele onderwerpen aan bod.:

I. Wetgeving:
- de nieuwe ‘Broers en zussen-wet’ van 20 mei 2021: commentaar en koppeling aan het cassatiearrest van 10 februari 2020 m.b.t. de procesonbekwaamheid van minderjarigen.
- het te verwachten nieuwe wetboek ‘Verbintenissen’ en de plaats daarin van het begrip ‘natuurlijke verbintenis’. Toepassingen in de rechtspraak o.a. inzake teveel betaald kindergeld en vorderingen tussen gewezen samenwoners.

II. Rechtspraak:
A. UITVOERING VAN EEN TITEL
- hoelang gaat een titel mee: zowel inzake EOT als een gerechtelijke uitspraak,
- uitvoering van een onderhandse EOT-akte?
- bruteren van een uitkering na echtscheiding: rechtzetting van een materiële vergissing of inhoudelijke beslissing?

B. ONTVANGSTMACHTIGING
- problemen met de beroepstermijn,
- soms worden de partijen door de rechter op een verkeerd been gezet,
- kan een ontvangstmachtiging bij toepassing van de ‘blijvende saisine’ gevraagd worden?

C. TERRITORIALE BEVOEGDHEID FAMILIERECHTBANK
- ingeval van onrechtmatige wijzing domiciliering kind?
- ingeval van de vrijwillige tussenkomst van een ouder?


In het tweede van de sessie nl. het familiaal vermogensrecht ligt de focus op de volgende onderwerpen:

I. Wetgeving:

- de Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie : korte commentaar op de wijzigingen inzake het authentiek testament en de verwerping van de nalatenschap door een minderjarige/onbekwaam verklaarde

II. Rechtspraak:

- De vereffening: tijdstip van ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel, kwalificatie van activa en passiva, opstellen van vergoedingsrekening en beheersrekening
- De verdeling: verdeling in natura, heling, redactie van deelakkoorden
- Procedurele topics
- Samenloop faillissement en vereffening-verdeling huwgemeenschap


Ter info:

Aanwezigheidsattest wordt sowieso om veiligheidsredenen via elektronische weg bezorgd  nadat factuur is voldaan.
Dank voor uw begrip en dank voor deelname.
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REF:  via mail
Beste
Ik wil U nog even laten weten dat ik de studiedag ‘Actualia Familierecht’ zéér interessant vond.
Dikke pluim aan de interessante en duidelijke sprekers zowel als aan de organisatoren.
Met vriendelijke groet,
(K.B. Advocaat aanwezig op studienamiddag zomer 2018)

(n v d org. het betreft ook de sprekers Mr. Vanbockrijck en Mr. Steven Brouwers)Inschrijving

Studienamiddag: € 169,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: € 136,37 en BTW: € 29,34)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto € 139,66, (30% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW € 29,34) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.


Voorwaarden


Het is altijd mogelijk u te laten vervangen door een collega/confrater. Om administratieve redenen vernemen wij dat graag vooraf.
Bij niet vooraf aangekondigde afwezigheid wordt de factuur aangerekend voor de reservatie, administratie, aanmaak syllabus en verzendingskosten. De Syllabus wordt u via B.Post bezorgd.
Indien de factuur reeds werd betaald maar deelnemer is niet aanwezig, dan kunt kunt steeds een andere studienamiddag/datum kiezen.
Factuur blijft dan ongewijzigd en attest wordt uiteraard aangepast. De Syllabus wordt u via B.Post bezorgd

Bij annulatie van een seminarie door EuroPConcept wordt u persoonlijk verwittigd en wordt het reeds betaalde bedrag u uiteraard terugbetaald.
Deze factuur geldt niet als attest. - Aanwezigheidsattest wordt na deelname de dag zelf
afgeleverd (indien vooraf voldaan) ofwel via elektronische weg nadat factuur is voldaan.


EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer DV.O1074

EuroPConcept is een door de OVB erkende opleidingsverstrekker
Er werden 4 juridische punten TOEGEKEND (OVB)
Bij de nationale Kamer van Notarissen : Accreditatie 3,5 UREN TOEGEKEND
Bij de N K v Gerechtsdeurwaarders : 3 juridische punten OPLEIDING TOEGEKEND
Bij de Federale. Bemiddelingscommissie werd een accreditatie aangevraagd


Deze website maakt gebruik van cookies De website van EuroPConcept bvba gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details