Juridische studiedagen

Het nieuwe bewijsrecht in het Burgerlijk Recht en actualia bewijsvoering n het strafrecht

Data en locaties


Donderdag 10 JUNI 2021

Voka Kamer Van Koophandel
Gouv Roppesingel 31
3500 HASSELT

Woensdag 16 JUNI 2021
XPO KORTRIJK MEETING CENTER

Doorniksesteenweg 216

Parking 6 Vaxpo

8500 Kortrijk

Maandag 21 JUNI 2021
De Jachthoorn
Doornstraat 11
2550 KONTICH


Donderdag 24 JUNI 2021
De Waerboom
Jozef Mertenslaan 140
1702 GROOT BIJGAARDEN 


Sprekers:

Mr. Nic CLIJMANS
Na drie onderscheidingen en twee grote onderscheidingen, studeerde Mr. Nic Clijmans in 1996 af aan de VUB en is hij sindsdien advocaat aan de Antwerpse balie.
Hij bleef ook part-time werkzaam aan de universiteit als praktijkassistent, functie die hij nog steeds uitoefent (praktijkassistent Burgerlijk Procesrecht).
Sinds 2018 geeft Mr. Nic Clijmans daarnaast les aan de stageschool van de Balie Provincie Antwerpen.
Nic Clijmans is ook erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.
Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan in de materies van het burgerlijk procesrecht en het bouwverzekeringsrecht. In deze vakgebieden is hij ook regelmatig spreker op seminaries.Prof Dr. Raf VERSTRAETEN
Raf Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, waar hij de vakken “Strafrecht en strafprocesrecht”, “Het strafproces” en “Economisch, fiscaal en sociaal strafrecht” doceert.
Hij was advocaat tot april 2020. Raf Verstraeten fungeerde als expert voor de parlementaire onderzoekscommissie inzake het onderzoek naar de misdaden van de bende van Nijvel (1996-97).
Hij was voorzitter van de ministeriële werkgroep tot oprichting van een federaal parket (1998-99) en co-voorzitter van de ministeriële werkgroep “hervorming van het hof van assisen” (2005-2006).
Hij was coördinator van de Commissies tot hervorming van het strafrecht en van het strafprocesrecht (2016-2020) en is thans lid van de Commissie tot hervorming van het strafprocesrecht.
Raf Verstraeten is lid van de redactieraden van Nullum Crimen en van het Wetboek Strafrecht geannoteerd Die Keure. Hij is auteur van talrijke publicaties in het domein van het strafrecht, het strafprocesrecht en het fiscaal-economisch strafrecht.

 
HET NIEUWE BURGERLIJKE BEWIJSRECHT EN EEN ACTUALIA BEWIJS IN STRAFZAKEN

Op 1 november 2020 veranderde het burgerlijk bewijsrecht. Het bewijsrecht wordt aanzienlijk versoepeld: het vrije bewijsrecht wint aanzienlijk aan terrein en bepaalde technieken worden wettelijk verankerd om makkelijker tot bewijs te komen. Het ondernemingsbewijsrecht wordt ten slotte ook in het Nieuw Burgerlijk Wetboek geïncorporeerd.

Actualia inzake het bewijs in strafzaken

De bewijsproblematiek is een rode draad doorheen het hele strafproces en behelst naargelang het stadium van de procedure verschillende facetten.
In deze uiteenzetting worden eerst de belangrijkste recente jurisprudentiële ontwikkelingen en knelpunten besproken, met een focus op de vrijheid en toelaatbaarheid van bewijs en de beperkingen hierop, op de beoordeling van het horen van getuigen als bewijsmiddel en op de “Antigoon”-beoordeling van de (on)rechmatigheid van het bewijs.
Deze invalshoeken worden mede benaderd vanuit de relatie tot het recht op een eerlijk proces. Vervolgens wordt de recente wet inzake de polygraaftest kort toegelicht.
Tenslotte worden de krachtlijnen van de bewijsregeling uiteengezet die zijn vervat in het Wetsvoorstel houdende een (nieuw) Wetboek van strafprocesrecht.
Inschrijving

Studienamiddag: €169,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €139,67 en BTW: €29,33)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €139,67, (30% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €29,33) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van EuroPConcept bvba gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details