Juridische studiedagen

RECHTSBESCHERMING BIJ OVERHEIDSOPDRACHTEN EN -CONTRACTEN CAPITA SELECTA

Data en locaties :

 


Woensdag 8 december 2021 

Klohof

St Anna 2

8500 Kortrijk (Rodenburg)

 

Dinsdag 14 december 2021

Jachthoorn

Doornstraat 11

Kontich

 

 

 

Sprekers:

CONSTANT DE KONINCK
werd als auditeur bij het Rekenhof gedurende decennia dagelijks geconfronteerd met het overheidsopdrachtenrecht in zijn meest diverse facetten.
Sinds 1 juli 2021 is hij ere-eerste auditeur maar blijft hij de theorie en praktijk van het overheidsopdrachtenrecht nauwgezet en op de voet volgen.
Constant is auteur van talrijke boeken en artikelen over de theorie en de praktijk van het Europese en Belgische overheidsopdrachtenrecht.
Hij is hoofdeditor van het Jaarboek Overheidsopdrachten/ Chronique des Marches Publics en lid van de redacties van het Tijdschrift voor Aannemingsrecht/L’Entreprise et le droit en de tijdschriften Nieuw Juridisch Weekblad en Chroniques de Droit Public/Publiekrechtelijke Kronieken.

FRANK JUDO
Advocaat
studeerde geschiedenis, wijsbegeerte en beide rechten aan de KU Leuven.
Sinds 1998 is hij verbonden aan het Brusselse advocatenkantoor Liedekerke, eerst als stagiair, later als medewerker en nu als vennoot.
Zijn baliepraktijk is gericht op het publiekrecht, met een zwaartepunt inzake overheidsopdrachtenrecht en staatsrecht.
Tussen 1998 en 2017 was hij verbonden aan het Instituut voor Constitutioneel Recht van de KU Leuven, eerst als assistent, daarna als vrijwillig wetenschappelijk medewerker.
Tussen 2013 en 2020 was hij lid van de Hoge Raad voor de Justitie. Hij is auteur van meerdere publicaties in het brede domein van het staats- en bestuursrecht
Inhoud:

Tijdens deze interssante uiteenzetting worden volgende thema's besproken: 


👉 Plaatsingsgeschillen inzake overheidsopdrachten te brengen voor de justitiële rechter dan wel voor de Raad van State? Pro’s en con’s toegelicht. Eenheid of diversiteit van rechtspraak? Waar beginnen en eindigen de procedurele eigenheden?
👉 Absolute nietigheid van met miskenning van de mededinging gesloten overheidsovereenkomsten – Het cassatiearrest van 22 januari 2021 – De bepalingen van de rechtsbeschermingswet overheidsopdrachten versus de absolute nietigheidssanctie
👉De motiveringsplicht : specifiek of algemeen?
👉 Openbaarheid versus discretie: welke informatie is ter beschikking?
👉Over de noodzaak om tijdig een beroep in te stellen tegen beweerdelijk onwettige besteksbepalingen: de arresten Labonorm, eVigilo, Grossmann en de recente rechtspraak van de justitiële rechter en de Raad van State – De Neorec-clausule als obstakel voor de rechtsbescherming? – Een stand van zaken
👉Miskenning van het zorgvuldigheidsbeginsel door een deelnemer aan een overheidsopdracht en diens opvolgend verlies aan belang bij een geschilprocedure


Inschrijving

Studienamiddag: €171,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €141,32 en BTW: €29,68)

Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto €141,32, (30% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €29,68) rechtstreeks te willen overmaken aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.


Deze website maakt gebruik van cookies De website van EuroPConcept bvba gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details